Trastorn Fonològic del llenguatge

Logoèdia

És la incapacitat per l’ús dels sons dels llenguatge apropiats segons l’edat. Pot estar lligat a problemes auditius. A la parla s’observen substitucions de lletres, omissions, reduccions de grups consonàntics, metàtesis, inversions, etc.