Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)

Logoèdia

És un trastorn del llenguatge d’etiologia diversa i sovint desconeguda, que es manifesta en disfuncions lingüístiques vàries. El trastorn específic del llenguatge fa referència a un trastorn greu i de llarga duració que afecta a l’adquisició del llenguatge des dels seus inicis, es prolonga durant l’ infància i l’adolescència i, en alguns casos, pot deixar seqüeles en l’edat adulta. Es qualifica “específic” perquè les dificultats del llenguatge no poden explicar-se en termes d’un trastorn més general com una discapacitat intel·lectual, un  dèficit auditiu o motor o un trastorn generalitzat del desenvolupament.
Tots els nens no presenten els mateixos símptomes perquè no afecta sempre igual ni amb la mateixa intensitat a tots els components del llenguatge: fonològic, morfològic, semàntic, sintàctic o pragmàtic.