Retard en la parla

Logopèdia

És una alteració en el desenvolupament de l’adquisició de la parla que fa que aquesta sigui força inintel·ligible. Hi ha un desajust entre l’evolució de les competències fonètiques i fonològiques i el conjunt de les altres capacitats lingüístiques. Suposa poca habilitat en el domini de la parla tot i que pot haver-hi bona comprensió del llenguatge. La fonètica i la fonologia són dues disciplines lingüístiques complementàries, que estan relacionades amb el retard de parla.

Comencen a parlar a  prop dels 2 anys. La parla porta un desfase cronològic però els errors que s’observen són els evolutius. No està lligat a cap deficiència mental, dèficit auditiu ni trastorn de la personalitat.