Retard simple del llenguatge

Logopèdia

És una disfunció del llenguatge de tipus evolutiu amb desfase cronològic. Hi ha dificultats en la comprensió, escàs vocabulari i dificultats en el seguiment d’ordres senzilles. No està lligat a cap deficiència mental, dèficit auditiu ni trastorn de la personalitat.