Retard específic del llenguatge

Logopèdia

És quan la comprensió del llenguatge del nen és inferior al nivell adequat a la seva edat mental. També pot haver dificultats en la pronunciació dels fonemes i en l’expressió. Aquests nens/es inicien el llenguatge en torn als 3 anys. No està lligat a cap deficiència mental, dèficit auditiu ni trastorn de la personalitat.