Reeducació Psicopedagògica

Psicopedagogia

És un model d’intervenció que pretén treballar les dificultats acadèmiques, transmetre estratègies d’aprenentatge i potenciar la capacitat de treball autònom i organitzat.

Va dirigit a infants i adolescents amb dificultats d’aprenentatge i/o manca d’estratègies i hàbits d‘estudi.