Disortografia

Logoèdia

És un trastorn que provoca dificultats significatives en l’escriptura. Les dificultats poden ser per problemes en l’associació so- grafia o bé en la integració de la normativa ortogràfica, o les dues coses alhora. El resultat és una escriptura plena d’errors ortogràfics.