Dislèxia

Logoèdia

És un trastorn que impossibilita l’aprenentatge de la lectura amb normalitat. Es dóna en nens/es que no presenten problemes físics, psíquics ni socioculturals i amb una intel·ligència normal.