Dislàlia

Logopèdia

La dislàlia és una alteració de la parla que es manifesta amb errors que alteren la paraula en la seva producció. S’altera l’articulació dels fonemes. La incapacitat per a la producció es pot donar en un sol fonema ( per exemple “r”) o en un grup de fonemes (consonant + “r”). Aquest so pot ser percebut de forma correcta però la persona no el produeix ni per imitació, ni en la parla espontània, ni aïlladament. La incorrecció perdura i es pot produir sempre de la mateixa manera, és estable. Els motius d’aquesta mala pronunciació poden ser per funció alterada dels òrgans articulatoris, que fan moviments incorrectes o mal coordinats.