Disgrafia

Logoèdia

És un trastorn que provica incapacitat per l’aprenentatge que afecta principalment a l’escriptura a mà. Generalment hi ha una manca d’habilitats motores que es transmet en una cal·ligrafia dolenta.