Disglòsia

Logoèdia

La disglòsia és un trastorn de l’articulació dels fonemes per una alteració dels òrgans perifèrics de la parla, però no d’origen neurològic.