Disfonia

Logoèdia

La disfonia és un alteració de la veu en cadascuna de les seves qualitats (intensitat, to i timbre). La causa pot ser un trastorn de la fonació a causa de canvis en les cordes vocals per problemes orgànics (pòlips o nòduls) o per problemes funcionals de l’aparell bucofonador, com l’alteració de la vibració de les estructures de la laringe. Hi ha disfonies que duren uns dies i d’altres que es fan persistents per un mal ús de la veu.