Disfàgia

Logoèdia

És un trastorn que provoca impossibilitat o dificultat què els elements sòlids i/o líquids passin amb facilitat des de la boca fins l’estómac.