Recursos interessants que trobem a la xarxa

 

A la columna de l'esquerra podeu trobar alguns enllaços a recursos interessants que ens ofereix la xarxa com informacions sobre diferents tipus d'estudis, webs on trobar material per treballar a casa amb els nens reforçant així els aprenentatges treballats a l'escola i al centre o pàgines oficials d'associacions de trastorns concrets.