Els diferents espais del centre

 

Classes, despatxos, sala de psicomotricitat i espais comuns

 

Despatxos

En el centre hi ha dos despatxos, el de direcció i el de psicologia.

Són els espais que s'utilitzen per atendre les families, fer les avaluacions i les sessions de psicoteràpia.

Classes

Disposem de tres classes en les quals es fa el treball de reeducació i logopèdia.

Cada classe té diferents característiques per tal de poder adaptar-se el millor possible a les diferents edats i problemàtiques dels nens.

Sala de Psicomotricitat

La sala de psicomotricitat és l'espai més gran del centre. El terra està emmoquetat per poder treballar descalç i donar la màxima llibertat als nens en tots els exercisis.

Disposem de diferents figures geomètriques grans i toves per tal que els nens puguin desenvolupar la capitat cognitiva a través del joc.

També hi ha altres elements que s'utilitzen en sessions de relaxació o respiració.